Zakat Fitrah dalam Hadis – Mencari Kebaikan di Bulan Ramadan : donasi.id

Halo semua! Selamat datang di artikel jurnal ini yang akan membahas Zakat Fitrah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia, karena di bulan ini mereka berpuasa, beribadah, dan mencari keberkahan. Di dalam ibadah Ramadan, terdapat satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, yaitu Zakat Fitrah. Mari kita telusuri beberapa hadis terkait zakat ini untuk lebih memahami dan memperkuat praktek ibadah kita.

Hadis Pertama: Zakat Fitrah sebagai Pembersih Hati

1. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Zakat Fitrah adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari omong kosong dan perkataan yang tidak bermanfaat.” (HR. Abu Dawud) Dalam hadis ini, Nabi memaparkan bahwa Zakat Fitrah tidak hanya sekedar kewajiban peribadatan, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari segala perilaku yang tidak bermanfaat.

2. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Nabi bersabda, “Puasa itu adalah perisai yang akan melindungi seseorang dari neraka dan zakat fitrah adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari kesalahan-kesalahan yang kecil dan tidak terhindarkan.” (HR. Ibnu Majah) Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa zakat fitrah memiliki peran penting dalam membantu kita membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama berpuasa.

3. Rasulullah SAW juga menjelaskan pentingnya zakat fitrah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, “Orang yang membayar zakat fitrah akan diterima Allah di Shafa’at Rasulullah pada Hari Kiamat.” (HR. Ibnu Majah) Dari hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa membayar zakat fitrah adalah amal yang akan membantu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di Hari Kiamat.

4. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membayar zakat fitrah sebelum solat Id, maka zakat itu adalah syarat yang sah bagi zakat itu, dan barangsiapa membayarnya setelah solat itu (Id), maka termasuk zakat harian.” (HR. Abu Dawud) Dari hadis ini, kita belajar bahwa membayar zakat fitrah sebelum solat Id adalah suatu keharusan agar zakat fitrah kita dianggap sah.

5. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al Khudri RA, Nabi bersabda, “Pengutip zakat fitrah itu haruslah sebelum orang mengerjakan solat Id.” (HR. Bukhari) Hadis ini menggarisbawahi pentingnya mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan solat Id agar amal tersebut dapat diterima di hadapan Allah SWT.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Zakat Fitrah

1. Apa itu zakat fitrah?
Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah dan kesempatan untuk membersihkan diri dari kekhilafan yang mungkin terjadi selama berpuasa.

2. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?
Menurut Mayoritas Mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafie), jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kg bahan makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Namun, Mazhab Hambali menyatakan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 3 kg dari makanan pokok yang sama.

3. Kapan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah?
Waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, jika terpaksa, zakat fitrah juga dapat dikeluarkan setelah pelaksanaan solat Idul Fitri.

4. Ke mana zakat fitrah harus disalurkan?
Zakat fitrah dapat disalurkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya seperti yang telah diatur dalam syariat Islam. Namun, disarankan untuk menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan di daerah sekitar kita sebagai bentuk kepedulian sosial dan untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan.

5. Apa tujuan utama membayar zakat fitrah?
Tujuan utama membayar zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dari kekhilafan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama berpuasa, serta sebagai bentuk ibadah dan wujud solidaritas sosial terhadap sesama Muslim yang membutuhkan.

No. Pertanyaan Jawaban
1 Apa itu zakat fitrah? Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah dan kesempatan untuk membersihkan diri dari kekhilafan yang mungkin terjadi selama berpuasa.
2 Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Menurut Mayoritas Mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafie), jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kg bahan makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Namun, Mazhab Hambali menyatakan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 3 kg dari makanan pokok yang sama.
3 Kapan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah? Waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, jika terpaksa, zakat fitrah juga dapat dikeluarkan setelah pelaksanaan solat Idul Fitri.
4 Ke mana zakat fitrah harus disalurkan? Zakat fitrah dapat disalurkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya seperti yang telah diatur dalam syariat Islam. Namun, disarankan untuk menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan di daerah sekitar kita sebagai bentuk kepedulian sosial dan untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan.
5 Apa tujuan utama membayar zakat fitrah? Tujuan utama membayar zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dari kekhilafan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama berpuasa, serta sebagai bentuk ibadah dan wujud solidaritas sosial terhadap sesama Muslim yang membutuhkan.

Sumber :